Este blog sobre la noción "Espiritual", además de estar al servicio de los estudiantes y exalumnos del curso que lleva el mismo nombre del blog, quiere ser también una ventana abierta a todas aquellas personas que sienten algún tipo de interés por todo lo que se expresa espiritualmente.

MO TAO: MAREES DE TINTA.
L'ESPIRITUALITAT XINESA EN EL PAISATGE INTERMAREA DE TAIWAN,

HAN, YU CHI

Passejant per la riba del mar, límit amb la terra, percebent l'energia on convergeixen terra, aire i mar. L'oceà Pacífic és brau, fort, sorollós, conformat per una gran varietat d'habitats en les costes, que al seu torn alimenten a les gents d'aquesta terra. Els procediments de creació, sorgeixen a partir de l'observació dels espais naturals situats en el “ecotono” aquàtic i el terrestre- les zones intermareales de la illa de Taiwan. Mo Tao (Marees de Tinta) és una exploració alhora que un aprenentatge a “retornar” al esperit de les antigues savieses de la cultura xinesa, creant-se un paral·lelisme amb la regeneració natural dins dels cicles interminables de les marees.